English

کتابها

درباره انتشارات
نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن آغاز شد ابزاری برای حفظ و انتقال هرگونه پیام در زمان حال و آینده است. هرچند نیاز بشر به برقراری ارتباط پیش از خط و نوشتن به صورت ارتباط شفاهی نیز وجود داشت اما محدودیت‌هایی را در برداشت به طوری که انتقال اطلاعات بدون تماس حضوری دو نفر در یک مکان یا زمان مقدور نبود و همچنین بسیاری از تصاویر و علائم که به صورت بصری قابل انتقال بود از این طریق به دیگران منتقل نمی گردید. بنابراین با اختراع خط و چاپ و برطرف شدن این محدودیت‌ها اهمیت نشر نمایان شد.
نشر كتاب را می توان يكي از شاخص هاي توسعه يك مرکز پژوهشی و علمي قلمداد نمود. در اين بين رنگ تقریبا در تمامی صنایه موجود در کشور اعم از صنایع خودرو، نساجی، مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی، داروئی، لاستیک و پلاستیک، انرژی، پزشکی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. انتشارات موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش افتخار دارد با چاپ سه نشریه و كتاب های تالیفی و ترجمه ای، نقش ویژه ای را در ارتقاء جامعه علمي و صنعتی كشور در حوزه رنگ و پوشش ایفا نماید.
درخواست چاپ اثر در حوزه رنگ و پوشش در شوراي انتشارات موسسه پژوهشی رنگ و پوشش، مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار می گیرد و سپس جهت داوری ارسال می گردد. داورهای منتخب شورا از میان اساتید برجسته و صاحبنظر دانشگاه های کشور که دارای تخصـص و تجربه کـافی در حوزه رنگ و پوشش هستند، انتـخاب می شوند. پس از انجام داوری دقیقی علمی و احراز مراتب علمی و پژوهشی اثر، کتاب با درج آرم موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش به چاپ می رسد. شوراي انتشارات موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش متشكل از ریاست موسسه، معاون پژوهشی، مدیر انتشارات، مدیران پژوهشکده ها و سردبیران نشریات مي باشد كه به طور منظم براي درخواست چاپ کتاب و موارد مربوط به نشریات تشكيل جلسه مي دهند.


تازه هاي نشرکلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک