English

آقای صادق مهویدی دانشجوی موسسه، موفق به کسب دکترای رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ شدند

آقای صادق مهویدی دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری تان را تبریک عرض نموده و برایتان در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم.

عنوان پروژه :
سنتز، بررسی خواص و کاربرد بیولوژیکی مواد رنگزای نوین هوشمند فتوکرومیک بر پایه دی آریل اتن ها؛

اساتید راهنما : دکتر فرحناز نورمحمدیان و دکتر بهزاد شیرکوند هداوند؛

اساتید مشاور: دکتر سیامک سلامی؛

چکیده پروژه:
در حال حاضر بهينهسازي مواد کاربردي در سطح مولکولي، زمينه تحقيقاتي جالب و پر طرفدار بوده، چرا که اين تغيير مي‌تواند منجر به بهبود قابل ملاحظه عملکرد اين سيستم ها نسبت به دستگاه هاي فعلي گردد. يکي از اين حوزه‌هاي علمي، کنترل ساختار و به تبع آن خواص مواد با استفاده از محرکهاي خارجي ميباشد. نور به عنوان منبعي در دسترس و بيخطر (به غير از موارد اندک و خاص) يکي از بهترين عوامل محرک خارجي ميباشد. فتوکروميسم به تغيير بازگشت پذير رنگ گونه هاي شيميايي بين دو فرم ايزومري شان توسط جذب تشعشع الكترومغناطيس گفته مي شود. اين دو فرم ايزومري نه تنها در طيف جذبي بلکه در خواص فيزيکي و شيميايي متعددي از قبيل ضريب جذب، ثابت دي الکتريک، پتانسيل هاي اکسيداسيون کاهش، ساختارهاي فضايي و غيره متفاوت مي باشند. با الهام گرفتن از ويژگي هاي هوشمند با قابليت سوئيچ توسط نور اين مواد، انواع مواد با کاربردهاي مختلف تهيه شده اند، از قبيل ذخيره سازي داده هاي نوري با حجم بسيار زياد، سوئيچ هاي مولکولي، گيت هاي منطقي، سيم هاي مولکولي، دستگاه هاي نوري/ الکترونيک، سنسورها، مواد با کاربردهاي بيولوژيک، مواد مورد استفاده در تصويربرداري زيستي و غيره.  لذا در این پروژه مواد رنگزاي نوين هوشمند فتوکروميک بر پايه دي آريل اتن ها که يکي از جديدترين و متنوعترين ساختارهاي فتوكروميك مي باشند و در دستهي واكنشهاي حلقوي از نوع تشکيل و شكستن حلقه بوده سنتز مي گردد. در ادامه از خواص اين سوئيچ هاي بر پايه دي آريل اتن جهت کنترل بازگشت پذير خواص مولکولها و سيستمهاي مولکولي با عملکردهاي بيولوژيکي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در ابتدا در فصل اول ضرورت و اهميت مطالبي از قبيل، مطالعات بين رشته اي، بيوشيمي آلي، زيست شناسي فتوشيميايي، پديده هاي کروميسم، با توجه بيشتر بر روي پديده فتوکروميسم و سوئيچ هاي مولکولي به همراه توضيحات مربوطه آورده شده و سپس به صورت ويژه خانواده دي آريل اتن ها به عنوان زيرمجموعه ارزشمندي از اين مواد هوشمند معرفي شده اند. در ادامه فصل اول، مروري بر پيشينه مطالعاتي و تحقيقات صورت گرفته در زمينه سنتز و استفاده از مواد هوشمند فتوکروميک جديد بر پايه دي آريل اتن ها با توجه ويژه بر کاربردهاي بيولوژيک آن ها و همچنین مطالعات صورت گرفته با استفاده از تکنیک طیف سنجی لیزری فوق سریع بر روی مکانیسم واکنش دی آریل اتن ها آورده شده است. همچنین به اختصار مقدمه ای در زمینه کاربرد بیولوژیکی مورد نظر آورده شده است. در انتهای این فصل، اهداف و نحوه اجراي پروژه، نوآوري هاي پروژه حاضر ذکر گرديده و لزوم اجراي پروژه به تفصيل توضيح داده شده است.
شایان ذکر است به دلیل گستردگی پژوهش انجام شده، گزارش به 3 قسمت کلی نوین زیر دسته بندی گردیده است:
1)    تأثیر پروتونه شدن بر روی خواص فتوکرومیک، حلالیت در فازهای مختلف، پایداری حرارتی و دینامیک حالت تهییج یافته و محاسبات تئوریک ترکیبات بر پایه دی آریل اتن با استخلاف فعال فنیل آمین و کاربرد بیولوژیکی این ترکیبات و تأثیر آن ها بر روی کانال های یونی و فعالیت صرعی القا شده.


2)    تاثیر جایگزینی استخلاف آروماتیکی و آلیفاتیکی بر روی اتم کربن واکنشی و در نتیجه تأثیر هیبریداسیون اربیتالی بر روی دینامیک حالت تهییج یافته سوئیچ های مولکولی بر پایه دی آریل اتن ها با ساختار بنزوتیوفنی و تحلیل نتایج با استفاده از محاسبات تئوریک در حالت پایه و تهییج یافته3)    فتوکرومیک دروازه ای با استفاده از پروتون و کلید نوری و بررسی دینامیک حالت تهییج یافته سیستم با استفاده از لیزر و محاسبات تئوریک
در فصل دوم اين گزارش، مواد و تجهيزات مورد نياز جهت نيل به اهداف پروژه، روش سنتز ترکیبات فتوکرومیک، روش و مشخصات لیزر و طیف سنجی فوق سریع بکار رفته و روش های محاسباتی و همچنین در پایان تجهیزات و مواد مورد استفاده جهت مطالعات بیولوژی آورده شده است.
در فصل سوم نتایج بدست آمده در این پژوهش ارائه شده و به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در پایان این گزارش و در فصل چهارم به نتیجه گیری و پیشنهادات و نوآوری های پروژه پرداخته شده است.
کلمات کليدي: فتوکروميسم، سوئيچهاي مولکولي، دي آريل اتن ها، دینامیک حالت تهییج یافته، طیف سنجی لیزری فوق سریع، کاربرد بيولوژيکي، فتوکرومیسم دروازه ای با استفاده از کلید نوریتاریخ ایجاد: چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 493

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک